Ma Stjärnliden, Medium och

Som Mentor och Medium arbetar jag med tillfälliga samtal och rådgivning till

enskilda, familjer och övriga grupper.

  • reparation av "sitt eget hus", dig själv
  • reda ut trassliga relationer, ge bättre självkänsla, stress- och konflikthantering, balans mellan kropp och själ
  • försöka hitta orsaken till den ev. känslan av ont i själen

MENTOR OCH MEDIUM

SEANSER, KONSULTATIONER


REPARATION AV "SITT EGET HUS," DIG SJÄLV.
REDA UT TRASSLIGA RELATIONER, BÄTTRE SJÄLVKÄNSLA,
STRESS-OCH KONFLIKTHANTERING, BALANS MELLAN KROPP
OCH SJÄL. FÖRSÖKA HITTA ORSAKEN TILL DEN EV. KÄNSLAN
AV "ONT I SJÄLEN."
EFTERSOM VARJE MÄNNISKA HAR SIN EGEN LIVSSITUATION OCH
BAKGRUND, FÖRSÖKER JAG ANPASSA SAMTALEN TILL DETTA OCH
ATT HJÄLPA MED ATT FRIGÖRA DIG FRÅN DET SOM SKAPAR HINDER
HÄR OCH NU

 

*******

SOM MEDIUM ARBETAR JAG MED ENSKILDA SEANSER,
ÄVEN MINDRE GRUPPSEANSER SAMT OFFENTLIGA STORSEANSER.
FÖR MIG ÄR ANDEVÄRLDEN EN VERKLIGHET SOM GER MÖJLIGHET
ATT SKAPA KONTAKT MELLAN OSS MÄNNISKOR OCH ANDEVÄRLDEN.
NATURLIGTVIS MED ÖDMJUKHET OCH RESPEKT.
JAG SIAR INTE OM FRAMTIDEN!

I MÅNGA HUS OCH LÄGENHETER FÖREKOMMER DET ATT
OROLIGA SJÄLAR HÅLLER SIG KVAR OCH
STÖR TILLVARON FÖR MÄNNISKORNA I DERAS BOSTÄDER.
JAG FÖRSÖKER, GENOM HEMBESÖK, ATT HJÄLPA DESSA
SJÄLAR TILL ANDEVÄRLDEN

*******

 

 

 

 

*******

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER I
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA LANDET:

FÖRELÄSER OM REINKARNATION, OM ANDEVÄRLDEN
OCH VÅR MÖJLIGHET ATT UTVECKLASL ANDLIGT OCH PERSONLIGT.
*******


KURSER I ANDLIG-MEDIAL UTVECKLING.

MENTAL TRÄNING , STRESS- OCH KONFLIKTHANTERING


*******
KURSER OCH FÖREDRAG OM "ATT FINNA VÄGEN TILL
BÄTTRE LIVSKVALITÈ OCH SJÄLVKÄNSLA."
*********
MEDITATION OCH MENTAL TRÄNING.

*******