Medium

Som medium arbetar jag med enskilda seanser, mindre gruppseanser och offentliga storseanser. För mig är andevärlden en verklighet och det finns möjlighet att skapa kontakt mellan oss människor och andevärlden. Naturligtvis ska detta ske med ödmjukhet och respekt. Jag siar inte om framtiden!!!

I många hus och lägenheter förekommer det att någon eller några andeväsen håller sig kvar och stör tillvaron för människorna i dessa bostäder. Jag försöker, genom besök, att hjälpa dessa själar till andevärlden.

****

Redan som barn hade jag andliga upplevelser: jag kände på mig vad som skulle komma, berättade det och det brukade stämma. Det emottogs inte positivt av de vuxna och jag blev därför nedtystad.

Under alla år har jag känt den andliga närheten, men inte alls på något störande sätt och inte heller alltid. Arbete, studier och familjeliv har naturligtvis varit det viktigaste och nödvändigaste, men ändå har den mediala utvecklingen gått vidare utan att jag givit den uppmärksamhet. Ända tills en dag när jag på ett mycket tydligt och fint sätt blev kontaktad och vägledd bl.a. att delta i meditations- och utvecklingsgrupp.

Jag hade förmånen att komma till en bra grupp med en bra mentor, Egon Pettersson, i föreningen Sökarnas samfund i Stockholm. Där fick min utveckling form och blev användbar. Jag deltog i den gruppen en gång varje vecka från 10:e juni 1982 till och med 21:e februari 1984. Därefter blev det ”examen” och jag fick diplom. Jag har även genomgått flera olika tester och blivit godkänd.

Sedan dess har jag arbetat som medium blandat med annat arbete. Jag trivs och känner mig trygg med medialiteten och det andliga arbetet, är glad att kunna hjälpa människor som upplever sorg och som hoppas att genom seanser få kontakt med sina anhöriga och vänner i andevärlden. Bönen är för mig ett viktigt redskap i detta arbete.